Korsningen Biskopsgatan och Parkgatan (nuv. Lundagatan).
Av husen på bilden finns endast det ljusa tvåvåningshuset längst bak kvar. Det byggdes som sockerraffinaderi år 1822 av J. H. Linderth, senare fanns där Gamla Apoteket och idag inrymmer det en restaurangen.

Bildtext Borgå - Porvoo  Biskopsgatan - Piispankatu.
Förlag Knackstedt & Näther, ljustryckeri, Hamburg.
Postat Borgå 12.4.1903 -> Hangö
Övrigt 427.

Bildtext Borgå - Porvoo  Biskopsgatan - Piispankatu
Förlag Erik Söderström, Borgå - Porvoo.
Postat Lahti 30.12.1909 - Joutsa

Bildtext Borgå - Porvoo  Biskopsgatan - Piispankatu.
Förlag Knackstedt & Näther, Hamburg
Postat Borgå 22.12.1903 -> Ohkola
Övrigt God Jul och Godt Nytt År önskar .....
427.

Bildtext Borgå - Porvoo  Biskopsgatan - Piispankatu
Förlag Knackstedt & Näther, Hamburg
Postat Borgå 4.4.1905 -> Lahtis
Övrigt 427.

Bildtext Borgå - Porvoo  Biskopsgatan - Piispankatu.
Förlag Knackstedt & Näther, ljustryckeri, Hamburg.
Postat Borgå 23.7.1903 -> Raivola
Övrigt 427.