Foto från åstranden med ångfartyget Helsingfors.

Bildtext Borgå. Porvoo.
Förlag  
Fotograf 1898
Postat Hammars, Borgå 18.4.1913 -> St: Petersburg